Đăng ký thành viên

Chú Ý :
  • 1.Tên tài khoản chỉ được chứa 6 ký tự trở lên thường hoặc ký tự số .
  • 2.Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên.
  • 3.Hệ thống không cung cấp chức năng lấy lại mật khẩu bằng password 2 nên các bạn cần điền email thật.
  • 4.Vui lòng không đặt ID và password trùng với bất kỳ server đả từng chơi.
Thông tin